Vystoupení na výstavě Mistři tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje

04.03.2015 17:12

DFS Mašlička doprovázená dětskou muzikou vystoupila na akci spolupořádané  Masarykovým muzeem v Hodoníně v hudebně tanečním  vzdělávacím programu: "My jsme malí řemeslníci". Formou her, tanečků a písniček o řemeslech  tanečníci v krojích a kostýmech  společně s paní učitelkami Blankou, Hankou a Květkou seznamovali děti z mateřských škol z Hodonína či Ratíškovic se starými, dávno zapomenutými řemesly -  mlynář, řezník, forman, kovář,  kominík, kuchařka, švec aj. Akce byla také spojena s derniérou výstavy nazvané Mistři tradiční rukodělné výroby. Tento program pro děti z mateřských škol bude v příštím škol. roce  postupně doplňován o další lidová řemesla jako je třeba dráteník nebo doškař.