Houslová školička - hudební kurz 2018/2019

Výuka probíhá v úterý a čtvrtek, vyučující Michael Strýček

 

Přípravka housle:                    Přípravka flétna:

Adéla Hubalíková                    Nina Čepilová

Karel Bohůn                            Viola Mokrušová

 

První ročník housle:

Ella Zimolková 

 

Druhý ročník housle:

Květoslava Svobodová

 
 

Třetí ročník housle:

Alžběta Slámová 

 

První ročník viola:

František Brvenec

 

 

Žáci: Alžběta Slámová, Květoslava Svobodová, Ella Zimolková