Verbíři

04.03.2015 15:47

Na Jižní Moravě, konkrétně v regionu Slovácko, je v současné době velmi populární mužský tanec verbuňk.

Název tance je odvozen od německého slova Werbung, tj. najímání nebo ucházení. Vznikl při verbování regrútů na vojnu za Rakouska Uherska, takže je rozšířený v různých formách po celém karpatském oblouku. Verbuňk se u nás tančí v sedmi podregionech Slovácka a to na Podluží, Dolňácku, Hanáckém Slovácku, Strážnicku, Horňácku, Uhersko Hradišťsku a Uherskobrodsku.

V roce 2005 byl Slovácký verbuňk zapsán jako první nemateriální fenomén České republiky do UNESCO. Na základě tohoto zápisu vznikl při Národním ústavu lidové kultury ve Strážnici Sbor lektorů a znalců Slováckého verbuňku, který má za úkol o tento tanec pečovat a dále ho propagovat. Národopisný region Podluží zde zastupují Rudolf Tuček, Martin Kaňa, Štěpán Hubačka a Jaroslav Švach. Konkrétně péči o dětský verbuňk dostal na starost Jaroslav Švach, poněvadž má dlouholeté zkušenosti s vedením dětských folklorních souborů. Ten právě vytvořil tradici Kurzů dětského verbuňku, které probíhají každoročně od ledna do poloviny května vždy v pondělí od 18 do 19 hodin na Domě školství v Břeclavi. Své zkušenosti zde malým verbířů předávají současní i minulí nejlepší verbíři na Podluží. První lekci v pondělí 11. 1. zahájil předseda poroty a trojnásobný vítěz soutěže o nejlepšího verbíře Slovácka při MFF ve Strážnici Rudolf Tuček.

U nás v Mutěnicích se přípravě dětských verbířů věnuje František Bravenec st. a Jana Ševčíková.

         Na soutěžních přehlídkách dětských verbířů si vede nejlépe František Bravenec, který se přehlídek účastní již od sedmi let.

V Podivíně na soutěži  obsadil v roce 2013 druhé  místo v kategorii do 9 let, o rok pozdějí v Dolních Bojanovicích 1. místo v téže kategorii.  Na mezinárodním festivalu Kunovské léto získal v národním kole v letech 2013 a 2014 třetí místo. V Ladné u Břeclavi získali v roce 2015 naši verbíři první místo ve skupinovém verbuňku a to ve složení: Bravenec, Čech, Duhajský a Zhříval. Bravenec ve starší kategorii do 12 let třetí a postup do finále.

Dalším tanečníkem  podlužáckého verbuňku, který  se připravoval v loňském roce na soutěž je Šimon Esterka, pro nemoc  se nezúčastnil.

Letošní soutěžní přehlídka dětských verbířů na Podluží proběhne v neděli 15. května v Josefově, verbíře bude doprovázet cimbálová muzika OLINA z Hodonína s primášem Viktorem Procházkou. Nejlepší verbíři postoupí do finále dětského verbuňku, které se koná v Uherském Hradišti. Letos se připravují: F. Bravenec, R. Duhajský, I. Bukovský a nejmladší, sedmiletý Jonáš Bucek.